Добро Пожаловать на Форум комнаты БАКИНСКАЯ_ВИКТОРИНА

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.В чем сила мужчины?

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Так в чем же сила ?
Деньги, власть, блат ...
Что делает мужчину еще больше сильнее ?
Как бы вы ответили на эти два вопроса, и, что делает Вас еще больше сильнее, а может кто-то?

0

2

Пул инсанын инсан олмасына комяк едян васитядир! пул!

0

3

Пул???Хирстянирямее..послушайте только: деньги делают мужчину мужчиной...дожили)а до этого он не мужчиной был) Они сами себя делают мужчинами..кто то тряпочка, а кто-то достойный, заслуживающий уважения парень. деньги - это вообще второстепенная вещь..

0

4

Sinderella

мой любимый стих)

Fəhlə özünü sən də bir  insanmı sanırsan?!
        Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan?!

İnsan olanın  cahü  cəlalı gərək  olsun,
İnsan olanın dövləti, mali gərək olsun,
Hümmət  demirəm, evləri ali gərək olsun?!
           Alçaq, ufacıq daxmanı samanmı sanırsan?!
           Axmaq kişi insanlığı asanmı sanırsan?!
Hər  məclisi- alidə soxulma tez arayə,
Sən  dur ayaq üstə,demə bir  söz ümarəyə,
Caiz deyil insanca  danışmaq füqarəyə?!
           Dövlətlilərə kəndini  yeksanmı sanırsan?!
           Axmaq kişi insanlığı asanmı sanırsan?!
Fərq  ilə  ğinə  əhlinə  kim  verdi müsavat?
Mənada  də,  surətdə  də  var  bunda münafat,
Öz  fəzlini  pulsuz edəməz kimsənə  isbat,
           Bu  mümtənəi qabili – imkanmı  sanırsan?1
           Axmaq kişi insanlığı asanmı sanırsan?!
Get vur çəkicin, işlə işin,  çıxma zeyindən,
Məqsud müsavat  isə ayrılma ceyindən,
Var nisbətin ərbabi- ğinayə nə  şeyindən?
           Bir  abbasi gün  müzdunu  milyanmı  sanırsan?!
           Axmaq  kişi  insanlığı  asanmı  sanırsan?!
Dövlətliyik,  əlbəttə,  şərafət də  bizimdir,
Əmlak bizimdirsə,  əyalət də bizimdir,
Divan  bizim, ərbabi- hökumət də bizimdir,
           Ölkə  dərəbəylik deyə  xan- xanmı  sanırsan?!
           Axmaq kişi insanlığı asanmı sanırsan?!
Asudə  dolanmaqda ikən dövlətimizdən,
Azğınlıq  edirsiz  də hələ  nemətimizdən,
Boylə, çıxacaqsınızmı bizim  minnətimizdən?!
           Ehsanımızın  şükrünü küfranmı sanırsan?!
           Axmaq kişi insanlığı asanmı sanırsan?!
                           Heç bir utanırsan?!
                           Ya bir  usanırsan?!
                           Əlminnətü – lillah,
                           Odlara yanırsan?!

Семед Вургун!

0

5

как это не грустно .. пул и делает мужчину мужчиной....без пул ты никто....Пул пул Пул  йохду гиймети  пул олмайан инсанын нядир хормети...

0

6

Любовник
ай саг ол)и я, о том же)

0